Kary umowne i odszkodowania w związku z COVID-19

Kary umowne i odszkodowania w związku z COVID-19

Kary umowne i odszkodowania w związku z COVID-19 Przypominamy, że kary umowne i odszkodowania związane z COVID-19 mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodu. Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki...
Nowy typ spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna

Nowy typ spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna

Nowy typ spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca do polskiego systemu prawnego nowy rodzaj spółki prawa handlowego – prostą spółkę akcyjną (dalej: „P.S.A”). Stanowi ona...