Ochrona własności intelektualnej

Doradcy z Kancelarii Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni mają bogate doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorców o różnych profilach działalności w zakresie ochrony znaków towarowych i praw autorskich – kluczowych składników majątku bez względu na zajmowaną pozycję na rynku.  

Nasi prawnicy:

  • pomagają tworzyć wewnętrzne regulacje i umowy, 
  • rejestrują znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP i Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
  • wspierają kadrę odpowiedzialną za ochronę własności intelektualnej w firmach i organizacjach,
  • dochodzą roszczeń Klientów na etapie przedsądowym i sądowym w przypadku naruszenia ich praw własności intelektualnej.

Kancelaria Chudzik i Wspólnicy dokłada wszelkich starań, aby chronić produkty swoich Klientów, najpełniej zabezpieczać ich interesy, reagować szybko i skutecznie na każdą próbę naruszenia prawa autorskiego albo prawa ochronnego na znak towarowy.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331