Grupy kapitałowe i spółki giełdowe

1. Obsługa prawna grup kapitałowych

Prowadzenie biznesu zgodnie z obowiązującymi przepisami nie musi być trudne, jeśli śledzenie wprowadzanych zmian i załatwienie wszelkich kwestii prawnych powierza się profesjonalistom w tej dziedzinie. 

Obsługa prawna grup kapitałowych znajdująca się w ofercie Kancelarii Chudzik i Wspólnicy to usługa na najwyższym poziomie. Każda grupa kapitałowa może liczyć na indywidualne podejście, skuteczność działań podczas m.in. doradztwa i przygotowania projektów uchwał organów spółki, obsługi prawnej zgromadzeń wspólników, wsparcia w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółek kapitałowych. 

2. Obsługa prawna spółek giełdowych

Każda spółka akcyjna, która zdecyduje się na wejście na giełdę zyskuje kapitał na rozwój spółki poprzez emisję akcji, staje się bardziej wiarygodna, szybciej rozpoznawalna, jej wartość weryfikuje rynek. To niewątpliwe zalety przekształcenia w spółkę publiczną. Spółka giełdowa to jednak, z drugiej strony, szereg obowiązków informacyjnych i wymagań wynikających z ładu korporacyjnego. W tych wyzwaniach pomóc może Kancelaria Chudzik i Wspólnicy.

Profesjonalna obsługa prawna spółek giełdowych to domena Kancelarii Chudzik i Wspólnicy. Nasi członkowie zespołu nadzorują wszystkie procesy zachodzące w spółce giełdowej, w tym komunikację z giełdą i inwestorami, emisję nowych akcji i obligacji, organizację pracy organów spółki, by zapewnić jednolitość działań. Niepodważalnym atrybutem Kancelarii Chudzik i Wspólnicy jest znajomość zasad rynku kapitałowego, którego meandry poznane zostały w toku wprowadzenia jednego z klientów na rynek podstawowy GPW w procesie IPO.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331