Doradztwo podatkowe

Zapobiegamy i rozwiązujemy problemy podatkowe naszych klientów.

Jednym z wiodących profilów działalności Kancelarii prawnej Chudzik i Wspólnicy jest bieżące doradztwo prawno-podatkowe, w ramach którego zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie. Zagadnienia prawno-podatkowe są stale obecne w działalności przedsiębiorców, stąd też niekorzystne przeprowadzenie transakcji, może skutkować nadmiernymi obciążeniami podatkowymi. Naszym zadaniem jest więc zapobieganie i rozwiązywanie problemów podatkowych naszych Klientów.

Nasi specjaliści:

 1. oferują wspieracie w zakresie prawa podatkowego podczas:
  a)   audytów prawno-podatkowych,
  b)   zmiany statusu prawnego przedsiębiorstwa (przekształcenia, restrukturyzacje),
  c)   wyboru najlepszej formy i trybu obsługi transakcji handlowych,
 2. reprezentują w sprawach podatkowych przed:
  a)   organami podatkowymi oraz organami celnymi,
  b)   sądami administracyjnymi wszystkich instancji (WSA i NSA),
 3. udzielają porad prawno – podatkowych,
 4. wydają opinie prawno – podatkowe,
 5. uzyskują korzystne dla Klienta interpretacje prawa podatkowego,
 6. pomagają w zakresie poboru podatku u źródła (transakcje z podmiotami zagranicznymi),
 7. wspierają w trakcie zmiany formy opodatkowania w tym przejściu na „estoński CIT”
 8. pomagają wdrożyć ulgi podatkowe: B+R, IP Box i inne.

 

Dzięki bogatemu doświadczeniu i szerokiej praktyce, a także znajomości specyfiki działalności, w jakiej funkcjonuje Klient, dostarczamy bezpieczne i optymalne rozwiązania prawno-podatkowe, oceniamy skutki podatkowe bieżących zdarzeń gospodarczych, zawieranych umów i planowanych działań.

Taxation law and optimization
 • international offshore structure
 • changing the legal status of a business (transformation and restructuring)
 • choosing the best form and mode of handling business transactions
Representation in tax-related matters before
 • tax authorities, customs authorities and internal revenue offices;
 • administrative courts of all instances (WSA and NSA)
Ongoing taxation advice
 • legal/tax opinionss
 • legal/tax advice
 • obtaining beneficial taxation law interpretations for our Clients
 • analyzing transactions in terms of the risk they carry with regard to applied transfer prices
 • preparing transfer price documentations
CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331