Doradztwo prawne

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną.

 

W skład zespołu Kancelarii Chudzik i Wspólnicy wchodzą prawnicy będący specjalistami w takich dziedzinach prawa jak prawo spółek, prawo podatkowe oraz pracy, co zapewnia kompleksową obsługę prawną każdego przedsiębiorcy.

Zdobyte doświadczenie parterów Kancelarii Chudzik i Wspólnicy pozwala natomiast świadczyć obsługę prawną na najwyższym poziomie dla branż o specyficznej charakterze i wymagających szczególnego podejścia, takich jak branża produkcyjna, farmaceutyczna, gastronomiczna i produkcyjna.

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw
 • rejestracja nowych podmiotów
 • pomoc prawna w bieżącej działalności przedsiębiorców
 • bieżącą obsługa spółek prawa handlowego w zakresie prawa korporacyjnego
 • przygotowywanie i nadzorowanie transakcji handlowych
 • negocjowanie umów
 • przygotowywanie i nadzorowanie procesów restrukturyzacyjnych, naprawczych oraz upadłościowych przedsiębiorców
 • reprezentacja przedsiębiorców organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi
Prawo budowlane
 • przygotowywanie i nadzorowanie całego procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed organami budowlanymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
 • negocjacje w sprawach sporów pomiędzy inwestorami a wykonawcami
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi w sprawach sporów pomiędzy inwestorami a wykonawcami
Prawo pracy
 • przygotowanie i opiniowanie wzorów dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym wewnętrznych aktów prawnych
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • bieżąca pomoc prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także przygotowywanie opinii prawnych
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy, ZUS, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innymi krajowymi organami administracji
 • pomoc prawna dla pracowników i związków zawodowych, w tym doradztwo prawne i reprezentacja przed sądami arbitrażowymi
CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331