Zmiany w ochronie praw konsumenta. Implementacja dyrektywy Omnibus
Cześć 3 – Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Unijna dyrektywa Omnibus obliguje polskiego ustawodawcę do wprowadzenia zmian również w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy. Rozszerzony ma zostać katalog informacji, które przedsiębiorcy zawierający umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa zobowiązani są podać konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli zawarcia umowy.

Zgodnie z dyrektywą przedsiębiorcy mają być zobowiązani do wskazania konsumentowi adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którym będzie mógł szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą. Aktualnie taki obowiązek mają jedynie ci przedsiębiorcy, u których takie sposoby komunikacji są dostępne. Pojawi się więc wymóg posiadania przez sprzedawców i usługodawców numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Zdarza się, że przedsiębiorcy udostępniają konsumentom inne środki komunikacji (np. chatboty, formularze online), które gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą (w tym daty i godziny takiej korespondencji), spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą. W takim przypadku w ramach obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy będą musieli powiadomić konsumentów o udostępnieniu tej formy komunikacji.

Ciekawą zmianą będzie wprowadzenie konieczności poinformowania konsumenta o tym, że cena została indywidualnie dostosowana w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Projekt ustawy implementującej Dyrektywę dopiero pod koniec grudnia 2021 roku został przedłożony do oceny Komitetowi do Spraw Europejskich. Nie należy więc niestety liczyć na szybką implementację przepisów (przypomnijmy, że Dyrektywa powinna zostać wdrożona do 21 listopada 2021 roku).

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu info@chudzik.pl
CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331