Zmiany w ochronie praw konsumenta. Implementacja dyrektywy Omnibus
Cześć 1 – Informowanie o obniżkach cen

Projekt ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, wdrażający dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 roku (tzw. dyrektywa Omnibus), przewiduje m.in. zmiany w ustawie o prawach konsumenta, ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług.

Na wdrożenie dyrektywy Omnibus państwa członkowskie mają czas do 28 listopada 2021 roku. Przepisy krajowe powinny obowiązywać najpóźniej od 28 maja 2022 roku. Na dzień dzisiejszy projekt polskiej ustawy implementującej dyrektywę Omnibus znajduje się na etapie opiniowania.

W tej i kolejnych częściach publikacji przedstawimy najważniejsze zmiany w ochronie praw konsumenta przewidziane w projekcie ustawy wdrażającej dyrektywę Omnibus.

Informowanie o obniżkach cen

Zgodnie z projektem ustawy przedsiębiorcy powinni uwidocznić obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie towaru lub usługi jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

W przypadku towarów i usług, które są w sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, będzie trzeba uwidocznić informację o najniższej cenie danego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia oferowania do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

Z kolei gdy chodzi o towary ulegające szybkiemu zepsuciu oraz z krótkim terminem przydatności konieczne będzie uwidocznienie obok informacji o obniżonej cenie, informacji o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.

Powyższe obowiązki odnoszą się także do reklam, jeżeli sprzedawca reklamuje towar lub usługę wraz z ceną.

Należy podkreślić, że za niewykonanie powyższych obowiązków wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną do wysokości 20.000 zł.
W przypadku co najmniej trzykrotnego niewykonania tych obowiązków w okresie 12 miesięcy kara pieniężna będzie mogła wynieść maksymalnie 40.000 zł.

Dodać należy, że już na gruncie obowiązującego prawa wprowadzanie konsumentów w błąd co do istnienia korzyści cenowej w postaci upustu, może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W takim przypadku Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu info@chudzik.pl

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331