Obsługa prawna zamówień publicznych

Pomagamy w całym procesie udzielania i wykonywania zamówień publicznych

Realizacja prac w trybie prawa zamówień publicznych niesie za sobą wiele wątpliwości oraz problemów praktycznych. W związku z tym Kancelaria Chudzik i Wspólnicy  oferuje bieżącą obsługę prawną Wykonawców oraz Zamawiających, pomagając im jak najkorzystniej przejść przez proces udzielania oraz wykonywania zamówień publicznych.  W zakresie prawa zamówień publicznych skutecznie wspieramy naszych Klientów w realizacji wielomilionowych kontraktów.

Przygotowywanie umów konsorcjum
 • opracowywanie kompletnej dokumentacji dla Lidera i innych uczestników konsorcjum.
Przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentacji przetargowej
 • pomoc w przygotowaniu SWIZ
 • opracowywanie pod względem prawnym zapytań do treści SIWZ
 • pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty
 • pomoc w przygotowaniu odpowiedzi na wezwania do wyjaśnień treści oferty
Przygotowywanie oraz weryfikacja umów związanych z zamówieniami publicznymi
 • interpretacja zapisów umownych w świetle orzecznictwa i przepisów
 • uprawnienia Wykonawcy co do żądania zmian umów
 • dochodzenie roszczeń od Zamawiających za roboty dodatkowe
Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • sporządzanie skarg na orzeczenia KIO do sądu
CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331