Zmiany CIT – spółka nieruchomościowa

Zmiany CIT – spółka nieruchomościowa

Zmiany CIT – spółka nieruchomościowa 28 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez...