Wsparcie dla firm z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w II półroczu 2019 r.

10.06.2020

Do 30 czerwca 2020 roku średnie i duże przedsiębiorstwa składać mogą wnioski o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w III i IV kwartale 2019 roku.

Stawka dofinansowania wynosi 15 zł za 1 MWh.

 Wniosek o dofinansowanie można składać za pośrednictwem platformy elektronicznej udostępnioną przez Zarządcę Rozliczeń S.A. We wniosku wskazać należy kwotę pomocy, o którą się zabiega oraz wolumen zakupionej i zużytej energii elektrycznej w okresie, który wnioskodawca chce objąć dofinansowaniem. Kwota dofinansowania oraz wolumen zakupionej i zużytej energii elektrycznej obliczone mają być zgodnie ze wskazana metodyką zawartą w tzw. ustawie prądowej a także podparte danymi z faktur za energię elektryczną.

 

Należy pamiętać, że omawiane dofinansowanie stanowi formę pomocy de minimis, której wysokość uzależniona jest od pomocy uzyskanej w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych.

 

Pomagamy w poprawnym złożeniu takich wniosków.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331