Tarcza Finansowa PFR 1.0 – dla kogo 100 % umorzenia subwencji

Wraz Tarczą Finansową PFR 2.0 pojawiły się informacje, że przedsiębiorcy z branż szczególnie dotkniętych skutkami pandemii będą mogli zostać zwolnieni w całości z obowiązku zwrotu subwencji finansowej udzielonej w pierwszej tarczy. Nie było jednak wiadomo, jakie konkretnie warunki będą musiały zostać spełnione, aby takie zwolnienie uzyskać. Zostało to uregulowane w zmienionym Regulaminie ubiegania się o udział w ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, który będzie obwiązywał od 28 kwietnia 2021 roku.

Zgodnie z Regulaminem warunki skorzystania z tego zwolnienia są następujące:

zakres działalności gospodarczej beneficjenta – faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEIDG albo KRS na 31 grudnia 2019 roku – obejmuje jeden z wskazanych 54 kodów PKD (niekoniecznie przeważający):

17.29.Z; 18.12.Z; 18.13.Z, 18.14.Z, 46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z oraz 96.04.Z;

działalność była prowadzona w okresie od daty przyznania subwencji do daty wydania przez PFR decyzji określającej kwotę subwencji finansowej do zwrotu (w procesie rozliczania subwencji); w okresie tym działalność nie mogła zostać zawieszona, a także nie mogła zostać otwarta likwidacja ani postępowanie upadłościowe/restrukturyzacyjne,

wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży o min. 30 % alternatywnie w okresach kwiecień- grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego roku. W przypadku przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT spadek ten określa się na podstawie deklaracji JPK V7K lub JPK V7M. W przypadku innych przedsiębiorców dla obliczenia spadku przychodów uwzględnia się przychód stanowiący podstawę̨ do obliczenia zaliczki na podatek CIT albo PIT, lub – dla podatków korzystających z karty podatek – kwotę wyliczoną na podstawie wystawionych faktur lub rachunków.

przedsiębiorstwo nie mogło być w trudniej sytuacji na 31 grudnia 2019 roku (chodzi o status określany na podstawie Rozporządzenia Pomocowego)

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Są tą przy tym jedyne warunki skorzystania ze zwolnienia z obowiązku spłaty subwencji w 100 %. Nie trzeba zatem spełniać ani warunku utrzymania zatrudnienia, ani skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży, które są badanie w procesie rozliczenia subwencji na zasadach ogólnych. Warunkiem umorzenia 100 % nie jest również skorzystanie przez przedsiębiorcę z Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Ważne!

PFR domyślnie generuje propozycję rozliczenia subwencji finansowe bez umorzenia w 100%. Podmioty, które chcą skorzystać z tego zwolnienia, muszą zatem w oświadczeniu o rozliczeniu subwencji:
• wskazać kod PKD uprawniający do umorzenia 100% subwencji
• podać wartość spadku przychodów ze sprzedaży.

Zasady rozliczenia subwencji finansowej z tarczy 1.0, w tym w zakresie skorzystania ze zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji w całości, zostały omówione w webinarze informacyjnym z dnia 22 kwietnia 2021 roku, dostępnym pod linkiem.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

dr Iwona Więckiewicz-Szabłowska

Menadżer zespołu I Radca prawny

i.szablowska@chudzik.pl

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331