SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie liczne zmiany w zakresie prawa podatkowego wprowadzające m. in. fundusz na cele inwestycyjne.

Fundusz inwestycyjny dotyczy spółek spełniających warunki pozwalające na zastosowanie estońskiego CIT.

Fundusz umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, odpisów dokonanych na wyodrębniony w kapitele rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne. 

Szczegółowe warunki zastosowania funduszu inwestycyjnego:

– cele inwestycyjne związane z nabyciem fabrycznie nowych środków trwałych lub ich wytworzenie, czy też opłaty związane z umowami dotyczącymi środków trwałych;

– fundusz inwestycyjny jest tworzony z zysku osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy;

– Warunkiem stworzenia funduszu jest przekazanie środków pieniężnych odpowiadających kwocie odpisu na odrębny rachunek w banku lub SKOK-u, najpóźniej w dniu utworzenia odpisu; 

– środki przekazywane na fundusz inwestycyjny nie mogą pochodzić z dotacji, kredytów czy pożyczek; 

– zgromadzone środki muszą zostać wydane na cele inwestycyjne do końca roku podatkowego następującego po dokonaniu odpisu;

– możliwe jest przedłużenie terminu wykorzystania środków do 3 lat, przez złożenie do  naczelnika urzędu skarbowego informacji o planowanych inwestycjach, wskazując planowany rok wydatkowania środków finansowych;

– nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpis amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych z funduszu.

 

 

W razie pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331