Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tzw. prawa holdingowego.

12.08.2020

Do konsultacji społecznych skierowano projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, opracowany przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tzw. prawa holdingowego, czyli prawa grup spółek. Zgodnie z planowaną definicją, grupa spółek to spółka dominująca i spółka/spółki od niej zależne, które kierują się wspólną strategią gospodarczą (interes grupy spółek), umożliwiającą spółce dominującej sprawowanie jednolitego kierownictwa nad spółką/spółkami zależnymi.

Według projektu spółka dominująca będzie mogła wydawać pozostałym spółkom z grupy wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw spółki. Będzie miała także prawo w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty oraz żądać udzielenia informacji od spółki zależnej. Nadzór nad realizacją interesu grupy spółek będzie sprawować rada nadzorcza spółki dominującej.

Planowana nowelizacja wzmacnia także rolę rady nadzorczej. Będzie ona mogła ustanawiać doraźne lub stałe komitety rady nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Ponadto będzie uprawniona do powołania doradcy w sprawie zbadania określonego zagadnienia, dotyczącego działalności spółki lub jej stanu majątkowego. Koszt badania ma ponosić spółka.

Należy także wspomnieć o ciekawej zmianie w zakresie sposobu określenia długości kadencji członków zarządów i rad nadzorczych. Zgodnie z projektem kadencję obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych, o ile umowa albo statut nie wprowadzą odmiennej zasady.

 

Z projektem nowelizacji można się zapoznać pod następującym linkiem https://tinyurl.com/y33j4egl

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331