Prawo pracy i zatrudnienie cudzoziemców

Specjaliści z kancelarii Chudzik i Wspólnicy świadczą profesjonalne doradztwo w dziedzinie prawa pracy. Nasza pomoc obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie i opiniowanie wzorów dokumentów z zakresu prawa pracy,  w tym wewnętrznych aktów prawnych,
  • reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa  pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • bieżącą pomoc prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,  a także przygotowywanie opinii prawnych,
  • reprezentację przed Państwową Inspekcją Pracy, ZUS, Państwowym  Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innymi krajowymi  organami administracji,
  • pomoc prawną dla pracowników i związków zawodowych, w tym doradztwo  prawne i reprezentacja przed sądami arbitrażowymi.

Polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców. Zatrudnienie osoby, która nie posiada polskiego obywatelstwa oznacza jednak konieczność dopełnienia dodatkowych formalności. Nasi prawnicy świadczą pomoc w uzyskaniu wszelkich dokumentów wymaganych do podjęcia pracy przez cudzoziemców w Polsce oraz związanych z legalizacją ich pobytu w kraju, w tym zezwoleń na pracę czy kart pobytu.

 

Doświadczenie i wiedza naszych specjalistów zdobyte podczas obsługi prawnej agencji zatrudnienia tymczasowego oraz przedsiębiorstw z branży nieruchomości, budowlanej oraz farmaceutycznej pozwalają na kompleksową obsługę prawną dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców z UE i spoza UE, w szczególności przy tworzeniu umów o pracę, umów cywilnoprawnych dla obcokrajowców, porozumień i procedur wewnętrznych dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331