Polski Ład = nowa rzeczywistość podatkowa

Od dłuższego czasu w mediach możemy śledzić doniesienia dotyczące Polskiego Ładu. W dniu 15 maja 2021 roku, rząd ogłosił nowy wielki plan przebudowy polskiej gospodarki. Ogłoszone zmiany w szeroki sposób obejmują zmiany w zakresie podatków dochodowych jak i VAT.

PIT i składa zdrowotna

Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych planowane są szerokie zmiany, z tych dobrych możemy wyróżnić podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych oraz podwyższenie kwoty drugiego progu podatkowego do 120 tys. Jednakże, pozytywny aspekt zmian został przyćmiony przez planowane niekorzystne rozwiązanie w zakresie składki zdrowotnej. W dzisiejszym kształcie przedsiębiorcy są zobowiązani do płacenia ryczałtowych składek zdrowotnych wynoszących 381,81 zł. Planowane zmiany zakładają wprowadzenie procentowej stawki zależnej od osiągniętych dochodów przedsiębiorcy. Dodatkowo rząd planuje, aby opłacona składka zdrowotna nie mogła zostać odliczona od należnego podatku.

W obecnym stanie prawnym osoba fizyczna mogła zastosować odliczenie części składki zdrowotnej od podatku dochodowego, zmniejszając jednocześnie jego wymiar. W planowanym stanie prawnym wskazane odliczenie nie będzie możliwe, co spowoduje dodatkowe obciążenie podatnika.

Wskazana zmiana naliczania składki zdrowotnej dotyczyła dochodu osoby fizycznej, jednakże nie została określona sytuacja osób, które rozliczają się na zasadach ryczałtu. W przypadku tych przedsiębiorców nie jest możliwe określenie dochodu, ponieważ są oni zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Obawa dotyczyła sposobu obliczania wysokości składki zdrowotnej, w szczególności czy nie zostanie ona uzależniona od wysokości osiąganego przychodu.

W ostatnich dniach pojawiły się głosy ze środowisk rządowych wskazujące, że osoby samozatrudnione nadal będą opłacać stałą składkę zdrowotną. W planach pozostaje jedynie zwiększenie jej wysokości, ponieważ jej wysokość nie będzie ustalana jak dotychczas od 75% średniej krajowej a od całej kwoty. W związku z nową metodą obliczania składki, może ona wynieść 509 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Zmianie mają również ulec stawki ryczałtowego podatku PIT. W obecnym kształcie wolne zawody są obciążone stawką 17%, w planowanych zmianach Polskiego Ładu stawka ta ma zostać zmniejszona do 14%. Dodatkowo, korzystne zmiany mają dotyczyć również specjalistów IT, których stawka ryczałtowego podatku PIT ma zostać zmniejszona do 12%.

Ulgi podatkowe w PIT i CIT

Zmiany wysokości faktycznego obciążenia osób fizycznych mają zostać złagodzone poprzez szeroko zapowiadane ulgi podatkowe dla osób osiągających średnie zarobki. Jednakże, do tej pory nie została przedstawiona, żadna propozycja mogąca zobrazować kształt oraz mechanizm ulgi.

Planowane jest również rozszerzenie ulg na działalność badawczo-rozwojową, obok już istniejących ulg b+r oraz IP Box mają pojawić się nowe ulgi: ulga na prototyp, ulga na automatyzację i robotyzację oraz ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. Planowane jest również wprowadzenie jednoczesnego korzystania z ulgi b+r oraz IP Box.

Estoński CIT

Rząd planuje również udostępnić estoński CIT dla większej liczby podmiotów. W obecnym kształcie estoński CIT przeznaczony jest wyłącznie dla spółek akcyjnych oraz spółek z o.o., które dodatkowo muszą spełnić określone w ustawie wymagania. Należy podkreślić, że estoński CIT nie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród firm.

Zmiany w VAT

Zapowiedziano również zmiany w VAT. Główną proponowaną zmianą w tym zakresie ma być powstanie grup VAT. To rozwiązanie ma pozwolić na uniknięcie podatku VAT w stosunku do rozliczeń pomiędzy podmiotami w grupie.

Planowane zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu obejmują bardzo szeroką grupę zagadnień. Jak na razie nie pojawiły się, projekty ustaw w tym zakresie tak więc jedynym źródłem informacji są wypowiedzi przedstawicieli rządu. Cały czas monitorujemy planowane prace legislacyjne, o których będziemy informować Państwa na bieżąco.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Dorota Chudzik

Główny Menadżer I Doradca podatkowy

d.chudzik@chudzik.pl

Konrad Matuszewski

Konsultant prawno-podatkowy

k.matuszewski@chudzik.pl 

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331