Od nowego roku duże zmiany w PCC! 

Nowelizacja ustawy o PCC wprowadza niekorzystne zmiany dla deweloperów i osób lokujących kapitał w mieszkaniach. Od 1 stycznia 2024 roku, w przypadku kupna sześciu lub więcej lokali mieszkalnych (w ramach transakcji objętych podatkiem VAT), wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej (np. Inwestycji deweloperskiej), za nabycie szóstego i każdego następnego lokalu lub udziału lokalu należny będzie podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6%! W takim przypadku podatek PCC będzie obowiązkowy do zapłaty mimo opodatkowania transakcji podatkiem VAT!  

Zatem za kupno szóstego i następnego lokalu mieszkalnego, efektywna stawka opodatkowania będzie wynosić 8% w zakresie podatku VAT oraz 6% w zakresie podatku PCC, co daje łącznie opodatkowanie w wysokości 14%. 

Jednocześnie przepisy przejściowe zakładają, że w przypadku zawarcia umowy przedwstępnej przed 1 stycznia 2024 roku, wynikająca z niej umowa sprzedaży nie będzie wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku PCC w wysokości 6% od szóstej nieruchomości. 

Tym samym uprzedzamy i informujemy, iż czas na zawieranie umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych, z punktu widzenia podatkowego, będzie najkorzystniejszy do końca obecnego roku. 

Co ważne, nowelizacja zawiera wiele luk i w przypadku np. zawierania umów sprzedaży całych budynków, nie zaś poszczególnych lokali mieszkalnych czy też cesji umów deweloperskich, możliwe może być niepłacenie zwiększonego podatku PCC. Co ważne, każdą transakcję, która może ewentualnie podlegać opodatkowaniu podatkiem w wysokości 6% należy dokładnie zbadać i przeanalizować.

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich, których interesy zostaną naruszone przez nowelizację ustawy PCC.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 

mailowo: info@chudzik.pl

telefonicznie: + 48 42 680 23 33

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331