Obsługa prawna spółek giełdowych i grup kapitałowych

Wykwalifikowani prawnicy, specjaliści w zakresie prawa handlowego i doradcy podatkowi, którzy tworzą zespół Kancelarii CHUDZIK I WSPÓLNICY, świadczą kompleksowe usługi wsparcia prawnego dla spółek giełdowych różnych branż oraz dla grup kapitałowych.

Jakie korzyści daje obsługa spółki giełdowej świadczona przez Kancelarię CHUDZIK I WSPÓLNICY? 

  • efektywna pod względem organizacyjnym i podatkowym struktura grupy kapitałowej,
  • jednolite działanie i praca wewnętrznych organów spółki,
  • pewność i bezpieczeństwo prawne podejmowanych decyzji korporacyjnych i działań biznesowych, 
  • właściwa obsługa wszystkich procesów zachodzących w spółce giełdowej (transakcje na rynku
  • papierów wartościowych oraz inwestycje kapitałowe) oraz nadzór nad procesami emisji nowych obligacji i nowych akcji,
  • prawidłowo skonstruowana polityka raportowania, która sprzyja budowaniu dobrych relacji z Giełdą Papierów Wartościowych i rynkami finansowymi. 

Oprócz bieżącej obsługi wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych, prawnicy Kancelarii obsługują m.in. skomplikowane procesy łączenia, restrukturyzacji tj. transformacje, fuzje, przejęcia.   

Dzięki kompleksowej obsłudze prawnej świadczonej przez Kancelarię CHUDZIK I WSPÓLNICY, uwzględniającej potrzeby i założenia biznesowe, mającej na względzie optymalizację prawną oraz podatkową struktury przedsiębiorstwa, a także ochronę prawną członków organów spółek kapitałowych, Klient może poświęcić swój czas i uwagę na działalność operacyjną.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331