Nowa opłata cukrowa od 1 stycznia 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku obowiązywać będzie opłata od napojów z dodatkiem substancji słodzących oraz zawierających kofeinę lub taurynę – potocznie nazywana „podatkiem cukrowym”.

Przedmiot opłaty

Opłacie cukrowej podlegać będą napoje zawierające:

 1. substancje słodzące stosowane do nadania środkom spożywczym słodkiego smaku lub stosowane w słodzikach stołowych np. sacharyna, aspartam, ksylitol, taumatyma
 2. kofeina lub tauryna

Podmiot opłaty

Obowiązek zapłaty opłaty cukrowej będzie ciążyć na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

 1. podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej
 2. podmiotem prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju
 3. zamawiającym w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego

 Wysokość opłaty

Opłata cukrowa składać będzie się z następujących części:

 1. 0,50 zł za zawartość cukru w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej
 2. 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju

– w przeliczeniu na litr napoju.

Ponadto w przypadku napojów zawierających kofeinę lub taurynę naliczona zostanie dodatkowa opłata w wysokości 0,10 zł w przeliczeniu na litr napoju.

Opłata cukrowa stanowi sumę wskazanych wyżej opłat, jednakże nie może wynosić więcej niż 1,20 zł na litr napoju.

Pomniejszona opłata

Istnieją dwie kategorie napojów, które podlegać będą znacznie niższej opłacie cukrowej:

 1. napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju
 2. napoje będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi np. napoje izotoniczne

Opłata dotycząca wskazanych produktów wynosić będzie wyłącznie 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5g w 100 ml napoju.

Produkty wyłączone z opłaty cukrowej

Opłacie cukrowej nie będą podlegać produkty wskazane wprost w ustawie o zdrowiu publicznym:

 1. będące wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych
 2. będących suplementami diety w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 3. będące żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego, preparatami do początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt
 4. będące wyrobami akcyzowymi tj. napoje alkoholowe
 5. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju
 6. będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5g w przeliczeniu na 100 ml napoju
 7. będące wyrobami, w których na pierwszym miejscu w wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory niezależnie od ich sklasyfikowania według PKWiU

 

 

Ponadto od 1 stycznia 2021 roku wprowadzona zostanie opłata alkoholowa, której podlegać będą napoje alkoholowe w opakowaniach do pojemności 300 ml.

Ciężar tej opłat będzie spoczywał przede wszystkim na hurtowniach zaopatrujących punkty sprzedaży detalicznej posiadające koncesje na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (np. stacje benzynowe, sklepy monopolowe). Obowiązek ten nie będzie dotyczył sprzedawców alkoholu przeznaczonego do spożycia na miejscu (np. w barach, pubach, restauracjach).

Opłata ta wynosić będzie 25 zł o litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to:

 1. 1 zł od 100 ml butelki wódki 40%
 2. 2 zł od 200 ml butelki wódki 40%
 3. 0,88 zł od 25 ml butelki wina 14%
CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331