Niższy PIT dla przedsiębiorców pracujących zdalnie z domu

W dobie pandemii wielu przedsiębiorców przeniosło prowadzony przez siebie biznes do domu wykonując większość swoich obowiązków zdalnie. Takie rozwiązanie może przynieść korzyści na gruncie podatku dochodowego.


Co może być kosztem?

Przed stanem pandemii przedsiębiorcy prowadzący działalność w domu mogli zaliczyć na poczet kosztów podatkowych jedynie część kosztów domowych, stanowiących maksymalnie 20%. W trakcie pandemii kwota ta może wzrosnąć nawet do 50%. Możliwość odliczenia większej kwoty  spowodowana jest konicznością wykowywana większej liczy obowiązków w domu. Jednakże należy wykazać, że w wyniku stanu epidemii przedsiębiorca spędza więcej czasu pracując z domu, np. przed epidemią było to 50% czasu pracy, natomiast w czasie epidemii jest to już 95%.

Ustalenie zwiększenia czasu pracy spędzanego w domu, może przedłożyć się bezpośrednio na obniżenie podatku PIT, poprzez zaliczenie większej części opłat domowych jako kosztu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo należy określić jaka część nieruchomości wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, chodzi tu o ustalenie w jakiej części mieszkanie służy przedsiębiorcy jako biuro, czy jest to jeden pokój czy może połowa mieszkania. Jeżeli dokonamy takiego ustalenia możliwe będzie zaliczenie do kosztów prowadzonej działalności opłat związanych z ubezpieczeniem mieszkania, odsetkami od spłacanego kredytu, czy części opłat eksploatacyjnych takich jako prąd, woda czy gaz.

Należy pamiętać, że jeżeli prowadzimy działalność w domu to staje się on jednocześnie naszym biurem, dzięki czemu planowany remont, wymiana okien czy drzwi, czy tez zakupione wyposażenie służące działalności stanowi koszt podatkowy. Zakup drukarki, komputera czy mebli biurowych nadal są kosztami działalności gospodarczej.

Głośna stała się wydana w grudniu 2020 r. interpretacja indywidualna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że zakup telewizora może w całości zostać uznany za koszt podatkowy. Sytuacja dotyczyła informatyka, który wykazał, że jest on wykorzystywany do prowadzenia spotkań online.


O czym należy pamiętać?

Podstawowym wymogiem jest, aby dany koszt przyczyniał się do osiągniecia przez przedsiębiorcę przychodu lub zabezpieczał jego źródło. Oznacza to, że poniesiony koszt, czy dokonany zakup musi dotyczyć prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Przedsiębiorca może wiec zaliczać w koszty te zakupy, dzięki, którym może prowadzić działalność i generować z niej przychody.


Na co należy uważać

Należy pamiętać, że nie każdy koszt może zostać rozliczony jednorazowo. Rzeczy, których wartość przekracza kwotę 10 tys. zł oraz będą użytkowane przez przedsiębiorcę dłużej niż rok, muszą zostać wpisane na listę środków trwałych, podlegających amortyzacji. Rozliczenie takiego środka trwałego następuje w określonym czasie, a kwotę kosztów w danym roku stanowi określony procent wartości.

Proszę również pamiętać, że dokonanie zakupu mebli biurowych, komputera czy opłata za prąd nie będą budziły wątpliwości organów podatkowych, natomiast zakup skórzanej sofy, która nie jest wykorzystywana do działalności gospodarczej a jedynie na użytek prywatny, może zostać zakwestionowany i „wyrzucony” z kosztów.

Dokonując zaliczenia danego wydatku w koszt podatkowy, należy zastanowić się czy będzie on faktycznie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli sami uznamy, że dana rzecz, czy wydatek nie dotyczą prowadzanego przez nas biznesu, nie będziemy w stanie udowodnić tego przed organem podatkowym.

Należy uważać również na wyłączenia zawarte w art. 23 ustawy o PIT. Wskazany katalog przedstawia zbiór wydatków, które nie mogą zostać uznane za koszt podatkowy w prowadzonej działalności, możemy do nich zaliczyć np. wydatki na reprezentację, na spłatę kredytu, wierzytelności, czy też kary i grzywny umowne.

Temat kosztów w działalności gospodarczej wbrew pozorom jest zagadnieniem indywidualnym, dlatego w przypadku pytań związanych z prowadzoną przez państwa działalnością zachęcamy do kontaktu:

Dorota Chudzik

Główny Menadżer I Doradca podatkowy

d.chudzik@chudzik.pl

Konrad Matuszewski

Konsultant prawno-podatkowy

k.matuszewski@chudzik.pl

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331