Kolejne wsparcie dla poszkodowanych branż – wkrótce rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0

Już wkrótce będzie można składać wnioski o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską założeń Tarczy Finansowej PFR 2.0, od 15 stycznia b.r. przedsiębiorcy 38 branż najbardziej dotkniętych skutkami ograniczeń związanych z zahamowaniem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa będą mogli ubiegać się o przyznanie subwencji.

Zasady działania programu wsparcia mają być analogiczne jak w przypadku Tarczy Finansowej 1.0. Przedsiębiorcy z grupy mikroprzedsiębiorców oraz MŚP będą składać wnioski elektronicznie za pośrednictwem banków. Z pomocy skorzystać będą mogły podmioty, które   na dzień 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 r. oraz złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej prowadziły działalność gospodarczą w jednej lub kilku branż objętych wsparciem (niekoniecznie jako przeważającą). Warunkiem skorzystania z subwencji jest minimum 30-procentowy spadek obrotów w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Wysokość wsparcia dla mikroprzedsiębiorców zależy od wielkości spadku obrotów oraz liczby zatrudnionych (maxmalna kwota to 324.000 zł). Dla grupy MŚP kwota wsparcia zależeć będzie od wysokości straty brutto (przed podatkiem) w okresie od listopada 2020 roku do marca 2021 roku (częściowo w oparciu o prognozę). W przeciwieństwie do Tarczy Finansowej PFR 1.0, po spełnieniu określonych warunków subwencja z tarczy 2.0 może zostać całkowicie umorzona.

Wnioski o wsparcie będzie można składać do 28 lutego 2021 roku.

Dla uruchomienia tarczy konieczna jest jeszcze uchwała Rady Ministrów. Ostateczny kształt warunków uzyskania wsparcia wynikać ma z Regulaminu, który – według informacji dostępnych na stronie PFR – zostanie opublikowany najpóźniej 14 stycznia b.r. w godzinach popołudniowych, a zatem tuż przed początkiem terminu składania wniosków.

 

W razie pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.

CHUDZIK i WSPÓLNICY Prawo i Podatki sp. k.

ul. A. Zelwerowicza 41 lok. 2, 90‑147 Łódź
email: sekretariat@chudzik.pl, tel. +48 42 680 23 33
KRS: 1044829, NIP: 7252044673, REGON: 101079331