Specjalizacje kancelarii

Zdobyte doświadczenie partnerów Kancelarii Chudzik i Wspólnicy pozwala świadczyć obsługę prawną na najwyższym poziomie dla branż o specyficznym charakterze i wymagających szczególnego podejścia, takich jak branża budowlana, farmaceutyczna, gastronomiczna czy bankowa.

Doradztwo prawne

W skład zespołu Kancelarii Chudzik i Wspólnicy wchodzą prawnicy będący specjalistami w takich dziedzinach prawa jak prawo spółek, prawo podatkowe oraz pracy, co zapewnia kompleksową obsługę prawną każdego przedsiębiorcy.

Zdobyte doświadczenie parterów Kancelarii Chudzik i Wspólnicy pozwala natomiast świadczyć obsługę prawną na najwyższym poziomie dla branż o specyficznej charakterze i wymagających szczególnego podejścia, takich jak branża produkcyjna, farmaceutyczna, gastronomiczna i produkcyjna.

 • rejestracja nowych podmiotów
 • pomoc prawna w bieżącej działalności przedsiębiorców
 • bieżącą obsługa spółek prawa handlowego w zakresie prawa korporacyjnego
 • przygotowywanie i nadzorowanie transakcji handlowych
 • negocjowanie umów
 • przygotowywanie i nadzorowanie procesów restrukturyzacyjnych, naprawczych oraz upadłościowych przedsiębiorców
 • reprezentacja przedsiębiorców organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi
 • przygotowywanie i nadzorowanie całego procesu inwestycyjnego
 • reprezentacja przed organami budowlanymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
 • negocjacje w sprawach sporów pomiędzy inwestorami a wykonawcami
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi w sprawach sporów pomiędzy inwestorami a wykonawcami
 • przygotowanie i opiniowanie wzorów dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym wewnętrznych aktów prawnych
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • bieżąca pomoc prawna w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także przygotowywanie opinii prawnych
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy, ZUS, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innymi krajowymi organami administracji
 • pomoc prawna dla pracowników i związków zawodowych, w tym doradztwo prawne i reprezentacja przed sądami arbitrażowymi

Zagadnienia prawno-podatkowe są stale obecne w działalności przedsiębiorców, stąd też niekorzystne przeprowadzenie transakcji, może skutkować nadmiernymi obciążeniami podatkowymi. Naszym zadaniem jest więc zapobieganie i rozwiązywanie problemów podatkowych naszych klientów.

Kancelaria Chudzik i Wspólnicy zapewnia kompleksową obsługę zarówno przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej, świadcząc czynności z zakresu doradztwa podatkowego.

 • international offshore structure
 • changing the legal status of a business (transformation and restructuring)
 • choosing the best form and mode of handling business transactions
 • tax authorities, customs authorities and internal revenue offices;
 • administrative courts of all instances (WSA and NSA)
 • legal/tax opinions
 • legal/tax advice
 • obtaining beneficial taxation law interpretations for our Clients
 • analyzing transactions in terms of the risk they carry with regard to applied transfer prices
 • preparing transfer price documentations

Nieruchomości

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii są wszelkie zagadnienia dotyczące nieruchomości. Z sukcesem reprezentowaliśmy naszych Klientów w wielu sprawach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę, zarówno przed organami budowlanymi, jak i przed WSA i NSA. Reprezentujemy firmy deweloperskie wspierając je w trakcie całego procesu inwestycyjnego; pomagamy także w problemach prawa budowlanego związanych z dużymi inwestycjami (np. budowa hal produkcyjnych) jak i domami jednorodzinnymi.

 • re-claiming of real-estate on behalf of their rightful owners
 • regulating the legal status of real-estate
 • obtaining of compensation related to the so-called property left beyond the Bug River
 • preparing due diligence for real-estate to be purchased
 • assisting in the process of acquiring pieces of real-estate for perpetual usufruct
 • representation in matters related to payment for perpetual usufruct