W dniu dzisiejszym w pięknych wnętrzach Willi Gustawa Schreera w Łodzi odbyło się współorganizowane przez Kancelarię Chudzik i Wspólnicy seminarium pt. "Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych – raportowanie po wejściu w życie rozporządzenia MAR i ryzyka z tym związane”. W ramach seminarium mec. Mateusz Chudzik zapoznał uczestników ze skutkami nowelizacji przepisów w zakresie obowiązków informacyjnych dla członków zarządów i rad nadzorczych. Prelegentami byli również Włodzimierz Pyszczek (TUiR Allianz Polska S.A.), który przybliżył uczestnikom problematykę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek publicznych, w tym aktualne trendy szkodowe i zmiany własnościowe w spółkach jako podwyższone okoliczności ryzyka, oraz Jacek Ciepłucha (Grupa Brokerska Quantum sp. z o.o.), który omówił przypadki odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych z tytułu niedopełnienia obowiązków informacyjnych.
Głęboko wierzymy, że wspólne spotkanie było doskonałą okazją do omówienia wprowadzonych zmian i trendów interpretacyjnych.