Miło nam poinformować, że zespół naszej Kancelarii zasiliło dwoje nowych radców prawnych: mec. Katarzyna Załęcka oraz mec. Marcin Witkowski. Mec. Katarzyna Załęcka jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się na prawie cywilnym, w szczególności prawie lokalowym i spółdzielczym. Specjalizuje się także w prawie rodzinnym. Mec. Marcin Witkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską pod tytułem „Podatkowa grupa kapitałowa jako szczególny podmiot prawa podatkowego” obronił w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie własności intelektualnej oraz w prawie podatkowym.