Odpowiedzialność solidarna Inwestora – nowe regulacje

 

 

 

Najprawdopodobniej od 1 czerwca 2017 roku w życie wejdą nowe przepisy regulujące odpowiedzialność solidarną Inwestora wobec podwykonawców. Ustawa zmieniająca jest już uchwalona przez Sejm.

 

 

 

Najważniejsze zmiany to:

 

  • Odpowiedzialność Inwestora wobec Podwykonawcy będzie ograniczona wynagrodzeniem dla Generalnego Wykonawcy za te same prace;

 

  • Nie będzie obowiązku przedkładania umowy z Podwykonawcą Inwestorowi-określony powinien być jedynie szczegółowo przedmiot prac Podwykonawcy;

 

  • Wydłużono czas na zgłoszenie sprzeciwu co do Podwykonawcy – do 30 dni, zaś sprzeciw ma być złożony zarówno Generalnemu Wykonawcy jak i Podwykonawcy;

 

  • Zgłoszenie nie będzie konieczne, jeśli Podwykonawcę i zakres jego prac wskazano w Umowie pomiędzy Inwestorem;

 

Zmiany powyższe należy ocenić pozytywnie, szczególnie w zakresie ograniczenia odpowiedzialności Inwestora do kwoty wynagrodzenia za dane prace należne Generalnemu Wykonawcy oraz zniesienia obowiązku przedkładania umów z Podwykonawcami Inwestorowi. Jedynie zmiana przedłużająca termin do wniesienia sprzeciwu do 30 dni jest niezrozumiała, szczególnie, że w okresie 30 dni od zgłoszenia Podwykonawca może zakończyć już wykonane prace.

 

O wejściu w życie powyższych zmian w życie zostaną Państwo oczywiście poinformowani.

 

W przypadku zapytań związanych w umowami budowlanymi zapraszamy do kontaktu.

 

Osobą odpowiedzialną za dział prawa budowlanego i inwestycji jest radca prawny Noemi Chudzik, LL.M. – noemi@chudzik.pl