Blog

Elektromobilność, nieruchomości i prawo
31.10.2018
Co jest potrzebne by postawić stację ładowania pojazdów? Jeszcze w 2017 roku polski system prawny nie posiadał szczegółowych regulacji dotyczących elektromobilności. Większość obowiązków związanych ze świadczeniem usług ładowania samochodów elektrycznych, pośrednio nakładała na przedsiębiorców ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. Wiązało się to z licznymi utrudnieniami, które w konsekwencji hamowały rozwój infrastruktury ... więcej
Odszkodowania za odwołane/opóźnione loty.
08.09.2018
W przypadku trudności wakacyjnych z przelotem warto pamiętać o prawach przysługujących pasażerom linii lotniczych. Konsumentom podróżującym z/lub do jakiegokolwiek kraju UE/EOG/Szwajcarii przysługuje odszkodowanie i pomoc w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu. Podstawę prawną roszczeń stanowi rozporządzenie WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy ... więcej
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZNAKU TOWAROWEGO UE – NOWE REGULACJE
16.10.2017
W dniu 23 marca 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej: „Rozporządzenie zmieniające”). Zgodnie z Rozporządzeniem zmieniającym niektóre jego przepisy stosuje się jednak dopiero od 1 października 2017 r.   Zniesienie obowiązku przedstawienia znaku towarowego UE w ... więcej
Wykorzystywanie dronów - warunki
24.04.2017
Jak legalnie korzystać z bezzałogowych statków powietrznych (tzw. dronów)?       Wykorzystywanie dronów bez dopełnienia jakichkolwiek formalności jest możliwe tylko w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków: dron z całym wyposażeniem waży poniżej 25 kg, loty odbywają się w zasięgu wzroku operatora drona, loty drona mają charakter rekreacyjny/sportowy. Ponadto dron ... więcej
Monitorowanie drogowego przewozu towarów
13.04.2017
USTAWA O MONITOROWANIU DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW   W dniu 1 maja 2017 roku wejdzie w życie uchwalona 9 marca ustawa o monitorowaniu drogowego przewozu towarów. Jej celem ma być uszczelnienie systemu podatkowego i ujawnienie przedsiębiorców wyłudzających i unikających płacenia VAT.   Jakie towary zostaną objęte monitoringiem?   Monitoringiem zostanie objęty przewóz paliw płynnych, silnikowych i ich pochodnych, ... więcej
Odpowiedzialność solidarna Inwestora – nowe regulacje
29.03.2017
Odpowiedzialność solidarna Inwestora – nowe regulacje       Najprawdopodobniej od 1 czerwca 2017 roku w życie wejdą nowe przepisy regulujące odpowiedzialność solidarną Inwestora wobec podwykonawców. Ustawa zmieniająca jest już uchwalona przez Sejm.       Najważniejsze zmiany to:   Odpowiedzialność Inwestora wobec Podwykonawcy będzie ograniczona wynagrodzeniem dla Generalnego ... więcej
Krajowa Administracja Skarbowa
17.03.2017
KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA   Od 1 marca zaczęła obowiązywać większość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy ją wprowadzającej. Konsekwencją zmian jest to, że przestały istnieć urzędy skarbowe, celne i kontroli skarbowej oraz izby skarbowe i celne. Zamiast nich działają obecnie Izby Administracji Skarbowej, którym podlegają Urzędy Skarbowe i Urzędy Celno-Skarbowe. Połączenie organów ma usprawnić działanie ... więcej
Europejski nakaz zabezpieczenia
19.01.2017
EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA   Od 18 stycznia 2017 r. stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (dalej: „Rozporządzenie”).   Jaki jest cel wprowadzenia Rozporządzenia ?   ... więcej
Ordynacja podatkowa i ceny transferowe od stycznia 2017
30.12.2016
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA  2017 ROKU – ORDYNACJA PODATKOWA I CENY TRANSFEROWE   Ustawodawca dokonał szeregu nowelizacji przepisów podatkowych, które nadały nowe brzmienie ordynacji podatkowej oraz regulacjom prawnym w zakresu cen transferowych. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany w tym zakresie wchodzące w życie z początkiem nowego roku.   1. Ordynacja Podatkowa: ... więcej
Podatek od towarów i usług od stycznia 2017
23.12.2016
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU – PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG   Istotnym elementem rządowego planu uszczelniania systemu podatkowego są zmiany w podatku od towarów i usług (dalej: o VAT). Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wchodzące w życie z początkiem nowego roku.   Podatek od towarów i usług (dalej: VAT):   Wdrożenie    nowych   ... więcej